Kalagayan ng pilipinas sa pagdating ng mga amerikano


04-Aug-2017 00:23

kalagayan ng pilipinas sa pagdating ng mga amerikano-4

Teen sex hookups in las vegas

Valeriano Weyler-dumating sa Manila na isang mahirap na tao, mayaman nang bumalik sa Espanya; tinawag siyang "The Butcher" ng mga taga-Cuba dahil sa kanyang walang awang "reconcentration policy" na nagdulat sa kamatayan ng ilang libong taga-Cuba; brutal na persekusyon ng pamilya ni Jose Rizal -Halimbawa: Hen.

Camilo de Polavieja-nag-utos ng kamatayan ni Jose Rizal c.

Walang Hustisya sa mga Korte (Maladministration of Justice) -Ang mga korte ng hustisya noong panahon ni Rizal ay korupt; wala namang hustisya -Mabagal, pili at mahal ang hustisya -Walang hustisyang nakukuha ang mga mahihirap na Pilipino dahil hindi nila ito kayang bayaran -Parating nanalo sa korte ang mga mapuputi, popular at mayayaman na Kastila -Para sa mga Pilipino, kalamidad lang ang kanilang makukuha sa isang kahit maliit na kaso sa korte.

Matagal na proseso ang mga kaso para sa mga Pilipino at madalas nangyayari ang pagtatakas o pagtatago ng mga suspek o pagkawala ng mga opisyal na dokumento -Halimbawa: kaso ni Juan de la Cruz noong 1886-1898-may dalawang lalaki na pinatay noong gabi ng Hunyo 7, 1886; tinawag na suspek si Juan de la Cruz; walang trial at tamang imbestigasyon ang isinagawa ngunit naipadala parin si Juan de la Cruz sa prisinto sa loob ng 12 taon.

-Olandes-sinakop ang Netherlands East Indies (Indonesia) 3.

Russia -sinakop ang: -Siberia, Kamchatka at Alaska (na ipinagbili niya sa Amerika noong 1867 sa halagang $ 7,200,000) -1865-1884: Lupaing Muslim ng Bokhara, Khuia at Kokand sa Gitnang Asya -sumama sa Inglatera, Pransya at Alemanya sa pagbuwag sa Imperyong Tsina (Manchuria - Sphere of Influence) -Trans-Siberian Railway: -5,800 Milya -pinakamahabang daang-bakal sa buong mundo -nag-uugnay sa Vladivostok at Moscow 4.

kalagayan ng pilipinas sa pagdating ng mga amerikano-63

Free face to face naughty web chat

-Leyes de Indias (Laws of the Indies)-prinoprotektahan ang mga karapatan ng mga tao sa mga kolonyal na bansa ng Espanya; hindi ito naisasagawa sa mga bansang kolonyal ng Espanya, pati ang Pilipinas -Ang batas daw ay para sa mga puting Espanyol lamang -Spanish Penal Code-isinagawa sa Pilipinas; mas mabigat na penalty sa mga Pilipino keysa sa mga Kastila f.-Naging biktima ang Pilipinas sa malupit at mapang-abusong pamamalakad at pananakop ng mga Kastila: a.Hindi matatag na administrasyong kolonyal (Instability of Colonial Administration) -Naging magulo ang pulitika ng mga Kastila mula pa sa maligalig na paghahari ni King Ferdinand VII (1808-1833) -Sumailalim sa madalas na pagbabago ang kanilang pamahalaan dahil sa patuloy na pakikipaglaban sa pagitan ng "despotism" (isang taong namumuno, malakas ang kapangyarihan sa pamumuno) at "liberalism" (binibigyang diin ang karapatan ng isang indibidwal) at sa Carlist Wars (pinag-aagawan ang trono ng Espanya) Sa loob ng 28 na taon, nagkaroon ng apat na konstitusyon, 28 na parlamento at 529 na ministro, kasama na rin ang iba't ibang mga rebolusyon.-Ang isang tao, kahit wala namang alam o masama ang kanyang ugali, basta Kastila at mestizo, ay may mataas na lebel sa komunidad h.

kalagayan ng pilipinas sa pagdating ng mga amerikano-75

K9 dating in lithuania

"Frailocracia" o Frailocracy -bagong uri ng pamahalaan; pamahalaan ng mga prayle -ang mga prayle raw ang may hawak ng relihiyon at edukasyon ng mga Pilipino, at pagdating ng 1900s ay sila'y nagkaroon ng malakas na pulitikal na kapangyarihan, impluwensiya at maraming pera -Halos lahat ng lungsod sa Pilipinas ay pinamumunuan ng mga prayle -Prayle ang tumutulong sa lokal na eleksyon, tagatingin ng mga paaralan, tax, mga libro, stage plays, mga trabahong isinasagawa sa publiko at tagapanatili ng kapayapaan at kaayusan -Ikinukumpara sa Roman god na si Janus ang Frailocracia dahil may dalawa itong mukha. Pilit na pagtatrabaho (Forced Labor) -kilala sa tawag na "polo" -pinipilit at kailangang magtrabaho ang mga Pilipinong lalaki sa konstruksyon ng mga simbahan, paaralan, ospital, pag-aayos ng mga daan at tulay at iba pang trabahong pampubliko -40 days a year: 16 to 60 years old -polistas-tawag sa mga lalaking nagtatrabaho -Hulyo 12, 1883-Royal Decree: ginawang 18 to 60 years old at ginawang 15 days a year na lamang; hindi lang Pilipino ang magtatrabaho ngunit pati rin ang mga Kastila -hindi na ito napatupad at walang pagbabago ang naganap -falla: ibinabayad ng ibang mga Pilipino sa gobyerno para hindi na magpolo -dapat may 50 centavos na makukuha ang mga polistas pagkatapos magtrabaho ngunit madalas ay parte lang ang nakukuha nila o kung minsa'y wala na talaga j.

-Halimbawa: Donya Teodora (ina ni Rizal)-inaresto at ikinulong, inosente -Halimbawa: Jose Rizal-ipinadala sa Dapitan kahit walang tamang trial -Halimbawa: Paciano Rizal-exiled; wala ring tamang pag-imbestiga g.man tells me : lets see for 2 -3 months, if it works, its nonsense not to have it real.’s so frustrating to want what you want, but you have to act like you don’t want it, just to keep them interested and not scared off, because men seem scared or allergic to commitment, or the possibility of actually being with one great woman.… continue reading »


Read more

We offer a great place for youths to chat and hang out when they are bored or want to meet new friends. … continue reading »


Read more

Some though, do it better than most, and some hookup apps target different segments of the dating market; there are apps for finding people to hook up with, apps for long term relationships, and apps for those looking for semi-casual, short-term dating. Here are the three apps for every type of relationship: Pure, Coffee Meets Bagel, and Tinder.… continue reading »


Read more